Bắc Ninh: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 6

Sáng 27/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức phiên họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả công tác quý III/2023, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trong quý III/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt. Các Bộ phận nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực được kiện toàn và ban hành quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ các thành viên; các bộ phận đã xây dựng và ban hành chương trình công tác để tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm thực hiện. Trong quý III, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai 05 văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành 05 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tập thể, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi kết quả thực hiện kết luận chỉ đạo của các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ trong các phiên tiếp dân; kết quả xử lý, giải quyết đơn thư của các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu phát biểu ý kiến

Ban Nội chính Tỉnh uỷ rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đang tạm đình chỉ để tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý, trước mắt là rà soát các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xử lý, Ban Nội chính Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh, tập trung vào phân tích, đánh giá về số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát mà các cơ quan, đơn vị đã thực hiện trong năm 2023.

Các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các vụ việc phức tạp, chủ động phát hiện các vi phạm, sai phạm để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý kịp thời. Chỉ đạo bộ phận Nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp huyện rà soát các đơn thư tồn đọng, phức tạp, đông người có khả năng gây mất ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thức hiện.

Bảo Anh

Nguồn: Cổng TTĐT  BN

...
  • Tags: