Các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam

Facebook hiện là một trong những mạng xã hội có nhiều người dùng nhất tại Việt Nam. Trên mạng xã hội này có hàng loạt các hoạt động trao đổi, giao dịch tương tác khác nhau đáp ứng nhu cầu kết nối của người dân, tuy nhiên hiện cũng còn tồn tại nhiều hành v

Facebook hiện là một trong những mạng xã hội có nhiều người dùng nhất tại Việt Nam. Trên mạng xã hội này có hàng loạt các hoạt động trao đổi, giao dịch tương tác khác nhau đáp ứng nhu cầu kết nối của người dân, tuy nhiên hiện cũng còn tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh chính trị và đời sống kinh tế xã hội.