Chi bộ Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên về Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, sáng nay (5/8), tại Cung Trí thức TP Hà Nội, Chi bộ Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới.
Đoàn Chủ tịch Đại hội biểu quyết

Đại hội đã thảo luận báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025; bầu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2022; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ

Với 26 đảng viên, Đại hội tán thành mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chi bộ Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý đạt: Trong sạch vững mạnh giai đoạn 2022-2025 với chỉ tiêu cụ thể là 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó với một số chỉ tiêu chủ yếu, đó là:

Phó Viện trưởng Đoàn Mạnh Phương tham luận tại Đại hội

Tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Chi bộ đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo phương châm vững vàng về bản lĩnh chính trị, sâu sắc trong nghiên cứu và lí luận, sinh động và phong phú trong phản ánh thực tiễn.

Đại diện Đảng ủy chúc mừng Đại hội

Phối hợp với lãnh đạo Viện và Tạp chí và các tổ chức quần chúng làm tốt công tác tuyên truyền và đăng ký thực hiện các đề tài khoa học, các bài viết cho các phương tiện thông tin đại chúng. Cố gắng đảm bảo mọi cán bộ đảng viên đều được tham gia vào các hoạt động khoa học, tích cực đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong toàn đơn vị. Phấn đấu hàng năm Chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 1 đến 2 đảng viên mới.

Cấp ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cấp ủy chi bộ gồm 03 đồng chí: Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Căn, Phó Bí thư chi bộ Đoàn Mạnh Phương và Chi ủy viên Phạm Văn Thủy.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Hoàng Minh Tiến