Chủ tịch HĐQL Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tham dự Hội thảo quốc gia về cải cách tư pháp

Sáng 17 tháng 01 năm 2021, tại Thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đồng chủ trì Hội thảo. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội và một số ban, bộ, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn trong cả nước.

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn trình bày tham luận tại Hội thảo

23 báo cáo của các chuyên gia, nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn đề cập toàn diện các vấn đề về cải cách tư pháp như: tư tưởng Hồ Chí Minh về nền tư pháp, mục tiêu, quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, mô hình lý luận về Chiến lược cải cách tư pháp mới và nhiều vấn đề cụ thể khác. Trong số 9/23 báo cáo được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, có báo cáo của PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý với chủ đề “Xây dựng nền tư pháp Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Báo cáo nhấn mạnh, kết quả cải cách tư pháp những năm qua đã làm thay đổi diện mạo của nền tư pháp theo hướng hiện đại. Tư duy mới về quyền tư pháp được phản ánh đậm nét qua thực tiễn lập pháp và thi hành pháp luật. Tổ chức và hoạt động tư pháp được quan tâm đặc biệt trong những năm đầu thế kỷ XXI cũng như hiện nay. Các yêu cầu cải cách tư pháp đặt ra cách đây hơn 15 năm vẫn còn nguyên ý nghĩa. Bên cạnh đó, xuất hiện các yếu tố mới như cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền công dân cao hơn; hội nhập quốc tế sâu rộng hơn... Điều đó đặt ra cho cải cách tư pháp trong giai đoạn tới nhiều nhiệm vụ mới hơn.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tóm lược những nội dung chính của Hội thảo và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, chất lượng của các đại biểu. Chủ tịc nước cho rằng về cơ bản, Hội thảo thống nhất cải cách tư pháp phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, chặt chẽ của Đảng, giữ vững bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo; phải có quyết tâm chính trị cao để vượt qua thách thức, loại bỏ định kiến, rào cản nhận thức và tư tưởng cục bộ, kiên quyết, kiên trì cải cách vì một nền tư pháp công bằng, công lý, phục vụ Nhân dân. Đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp mới trong thời gian tới sẽ tạo cho nền tư pháp Việt Nam có những chuyển biến tích cực, phát triển đúng hướng, phù hợp với xu thế thời đại, bảo vệ, bảo đảm tốt hơn công bằng, công lý, quyền con người, quyền công dân, chế độ XHCN, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần khẳng định bản chất thượng tôn pháp luật, phục vụ nhân dân của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam./.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên, khuyến khích  PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn tiếp tục các hoạt động nghiên cứu khoa học

PV