Đại hội đại biểu Hội Luật gia Quận 12: Tạo đà cho những bước tiến mới

Trong hai ngày 24 và 25/6/2024, Hội Luật gia quận 12 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2024, nêu bật những thành tựu đạt được, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành khóa VI.

Tham dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM; đồng chí Nguyễn Văn Đức, Quận ủy viên, Chủ tịch UBND quận 12; đồng chí Lê Tấn Tài, Quận ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12; đồng chí Nguyễn Văn Năm, Quận ủy viên, Trưởng ban Dân vận quận 12; đồng chí Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND quận 12; đồng chí Trương Minh Hải, Hội Luật gia quận Bình Tân; đồng chí Hồ Văn Phú, Hội Luật gia quận Gò Vấp; cùng với lãnh đạo các Phường trong quận và các hội viên Hội Luật gia quận 12.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Theo báo cáo tại đại hội, hiện nay Hội Luật gia quận 12 có 11 chi hội và 232 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2024, các cấp quận hội và chi hội đã phối hợp tổ chức được 597 cuộc tuyên truyền về pháp luật với tổng số người tham dự là 147.071 người, đạt tỷ lệ 183% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. 

Hội đã phát hành 25.300 tờ bướm, tờ gấp các loại, tổ chức tư vấn được 5.297 vụ việc, tư vấn qua điện thoại 1.442 cuộc, bào chữa miễn phí theo chỉ định của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM 17 vụ án hình sự, 01 vụ án dân sự, viết 101 tin, bài gửi báo Pháp luật TP.HCM. 

Hội cũng đã kết nạp thêm 116 hội viên, thành lập 06 chi hội luật gia và ủng hộ, tham gia đóng góp các loại quỹ với tổng số tiền là 646.145.000 đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp hội đẩy mạnh, phạm vi hoạt động được mở rộng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Toàn cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM ghi nhận kết quả đạt được của Hội Luật gia quận trong nhiệm kỳ qua. Bà mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; quận triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quận, đơn vị, địa phương; củng cố, phát triển tổ chức hội tại cấp phường và các cơ quận, đơn vị có đủ điều kiện.

Hội Luật gia quận tiếp tục phát huy vai trò của hội viên trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tích cực tham gia ý kiến vào xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể trong triển khai các hoạt động; học hỏi kinh nghiệm hoạt động mô hình địa phương khác để tham mưu cho thành phố về cơ chế chính sách, biên chế hoạt động hội; chú trọng công tác thi đua khen thưởng.

Đại hội đã biểu quyết bầu 77 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Luật gia quận khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Trần Văn Triều, Ủy viên Ban Chấp hành, Chi hội trưởng được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia quận khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia quận 12; đồng chí Đặng Duy Cường, Phó Trưởng phòng Tư pháp; đồng chí Nguyễn Văn Thi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Luật gia quận khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp

Trong đại hội, Hội Luật gia TP.HCM đã tặng Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cũng tặng quà cho các luật gia thôi giữ chức vụ nhiệm kỳ tới.

Thanh Tuấn

  • Tags: