Đảng bộ Lữ đoàn 873 tập huấn cấp uỷ, cán bộ chính trị năm 2022

Sáng ngày 22/9/2022, Đảng bộ Lữ đoàn Vận tải thuỷ 873 (Cục Hậu cần Quân khu 4) tổ chức lớp tập huấn cấp uỷ, cán bộ chính trị năm 2022. Dự khai mạc có đồng chí Đại tá Lương Tăng Thái, Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Cục Hậu cần, các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Lữ đoàn và 31 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Đảng uỷ viên, Chi uỷ viên các đảng bộ, chi bộ và cán bộ chính trị trong toàn Lữ đoàn.

Đại tá Hồ Công Dương, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn phát biểu khai mạc tập huấn.

Theo đó, trong thời gian 2 ngày, từ ngày 22 đến 23/9/2022 Đảng bộ Lữ đoàn tập trung tập huấn một số nội dung sau: Thống nhất một dung về qui trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện nghị quyết; thực hiện nền nếp sinh hoạt Đảng trong Đảng bộ Lữ đoàn; một số nội dung cơ bản thực hiện Quy định 49-QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Bộ Chính trị (Khoá XIII) về quy định tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Quy định số 104- QĐ/QUTW ngày 16/2/2017 của Quân uỷ Trung ương một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; một số nội dung cơ bản thực hiện Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XIII) về công tác Kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; các văn bản của cấp uỷ cấp trên về công tác Kiểm tra, giám sát….

Thủ trưởng Phòng Chính trị (Cục Hậu cần) và Thủ trưởng Lữ đoàn dự lớp tập huấn.

Ban Tổ chức lớp tập huấn cấp uỷ, cán bộ chính trị cấp Lữ đoàn năm 2022.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về hoạt động CTĐ, CTCT; công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ Bí thư, cấp uỷ viên, cán bộ chính trị các cấp trong toàn Lữ đoàn, nhất là những nội dung thông qua hoạt động thực tiễn còn thiếu, còn yếu và chưa thống nhất. Từ đó góp phần nâng cao trình độ nhận thức, năng lực cho đội ngũ Bí thư, cấp uỷ viên và cán bộ chính trị các cấp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: LÊ PHÚ

...