Hà Nội: Đông La (Hoài Đức) giải trình về giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 trên địa bàn

Sáng 02/11, HĐND xã Đông La tổ chức phiên giải trình về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 trên địa bàn xã.

Về dự có đồng chí Nguyễn Đức Nhuận, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Đức; đồng chí Lê Văn Hoá - Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện Hoài Đức, Đồng chí Ngô Hoàng Giang - Chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đại biểu nhân dân trong xã Đông La.

Tuyến đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Hoài Đức với chiều dài khoảng 17,1 km đi qua 13 xã, trong đó đoạn qua địa bàn xã Đông La có tổng chiều dài khoảng 2,2km với diện tích thu hồi 32,33ha trong đó 24,1 ha đất nông nghiệp của 687 hộ; UBND huyện đã kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi 687/687 hộ. UBND huyện đã phê duyệt và chi trả 8 đợt cho 684 hộ với số tiền 270.2 tỷ đồng. về đất ở tổng số diện tích bị thu hồi là 0,53 ha đất ở của 91 hộ. UBND huyện đã tiến hành kê khai, kiểm đếm các công trình, tài sản trên đất của 91 hộ. UBND xã đã niêm yết công khai các hộ gia đình, không có chỗ ở theo quy định. Về mộ chí hiện nay đã kiểm đếm xong 1106 ngôi mộ trong dự án đường vành đai 4. UBND huyện đã phê duyệt và đã thực hiện chi trả 622 ngôi mộ với số tiền 6,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Sáng – Trưởng ban Pháp chế HĐND xã Đông La báo cáo kết quả tiến độ triển khai công tác GPMB đường vành đai 4 trên địa bàn xã
Đồng chí Nguyễn Quang Sáng – Trưởng ban Pháp chế HĐND xã Đông La báo cáo kết quả tiến độ triển khai công tác GPMB đường vành đai 4 trên địa bàn xã

Trong quá trình triển khai thi công dự án hiện nay đang gặp khó khăn, vướng mắc như: một số người dân vẫn ý kiến việc mở rộng nghĩa trang dẫn tới người dân thôn La Tinh chưa đi chuyển mộ chí vào khu quy hoạch nghĩa trang mới đê bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Công tác GPMB cũng gặp nhiều khó khăn như các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chậm thay đổi, chênh lệch nhiều theo giá cả thị trường; Các hộ gia đình, cá nhân không nhất trí cho thu hồi đất.

Các ý kiến tại Hội nghị

Đề nghị các cấp quan tâm triển khai đầu tư hạ tầng nghĩa trang thôn Đông Lao vì nhân dân trong thôn đã đi chuyển xong mộ chí để bàn giao mặt bằng cho dự án. Đề nghị huyện, xã công khai việc kiểm đếm và phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nghĩa trang thôn La Tinh. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4 , tại hội nghị các đại biểu đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng trong thời gian qua.

Đoàn chủ tọa phiên giải trình.
Đoàn chủ tọa phiên giải trình.

Đồng thời bàn một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với việc giải thích và cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về triển khai thực hiện dự án để tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong các tầng lớp Nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho các đơn vị thi công thực hiện các dự án đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt. tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp thu các ý kiến và làm rõ các ý kiến thuộc thẩm quyền. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể tới từng đồng chí để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng chí Kiều Duy Tập – Chủ tịch UBND xã Đông La tiếp thu ý kiến và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền
Đồng chí Kiều Duy Tập – Chủ tịch UBND xã Đông La tiếp thu ý kiến và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Đắc Chuyên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh; Trong thời gian tới xã tiếp tục tập trung cao, quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng dự án để phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng vào cuối năm 2023 tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tập trung vào cuộc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời từ huyện đến cơ sở. Do vậy, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tổ chức triển khai các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bảo đảm công khai, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Trịnh Đắc Chuyên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông La phát biểu ý kiến chỉ đạo
Đồng chí Trịnh Đắc Chuyên - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông La phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng dự án, tái định cư, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân đối với việc thu hồi đất. Kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người dân trên cơ sở phù hợp với các chế độ, chính sách về giải phóng mặt bằng của Nhà nước.... đồng chí Bí thư Đảng uỷ kiến nghị với UBND huyện quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các dự án. Quan tâm đảm bảo quyền lợi chính đáng của 91 hộ dân có đất ở, nhà ở phải giải phóng mặt bằng bàn giao cho dự án. Đề nghị UBND huyện, các phòng ban liên quan tiếp tục chỉ đạo, giúp đỡ xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để xã Đông La bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra./.

Huy Thủy

...
  • Tags: