Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 tại Trung đoàn 654

Sáng ngày 27/10/2022, đoàn công tác Cục Hậu cần (Quân khu 4) do đồng chí Thượng tá Phạm Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 tại Trung đoàn 654 (Cục Hậu cần, Quân khu 4).

Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn chi phối nhưng Trung đoàn 654 đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên. Triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực và có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là Trung đoàn đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều tiến bộ; trình độ, chuyên môn, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; Tổ chức thực hành vận chuyển cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, tham gia vận chuyển vật tư, vắc xin phòng chống dịch covid-19, tham gia vận chuyển cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lụt kịp thời, bảo đảm an toàn. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ; tham gia hội thi sổ sách CTĐ, CTCT, hội thi giáo dục chính trị đạt giải cao; tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ ổn định, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Đức Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hậu chủ trì buổi kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế tại Trung đoàn, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Thượng tá, Phạm Đức Tuấn - Phó Cục trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022 của Trung đoàn 654.

Thượng tá Nguyễn Đình Trường- Trung đoàn trưởng Trung đoàn 654 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng năm 2022

Kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện, kế hoạch SSCĐ

Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Đảng ủy Trung đoàn cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Kiểm tra công tác chuẩn bị xe SSCĐ

Kiểm tra qui trình huấn luyện cơ động xe SSCĐ

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; triển khai có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thái Doãn Dũng
...