Lào Cai: Tăng cường phòng ngừa tuyển dụng và xuất khẩu lao động trái quy định của pháp luật

Trường hợp cần hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm buôn bán người tại Campuchia, đề nghị liên hệ số điện thoại: + 855 – 974056789; tổng đài bảo hộ công dân: + 84 – 981848484; tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em: 111 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc đường dây nóng 18001336 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai.

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai vừa ban hành Công văn số 1507/SLĐTBXH-BTXH, TE ngày 29/7/2022 về việc phòng ngừa tuyển dụng lao động, việc làm và xuất khẩu lao động trái quy định của pháp luật với mục tiêu phát hiện, can thiệp kịp thời và ngăn chặn các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ tham gia lao động trái phép ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh, thậm chí bị lừa sang Campuchia lao động trái phép; trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trái quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và tạo cơ hội phát triển toàn diện trẻ em.

Theo đó, về công tác chỉ đạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Trung ương và tỉnh Lào Cai như: Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025...

Trẻ bán hàng rong đêm trong tiết trời giá rét ở thị xã Sa Pa. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; chính sách bảo hộ công dân nhằm giải cứu, đưa các nạn nhân bị lừa đi lao động trái phép trở về địa phương và gia đình (nếu có). Trường hợp cần hỗ trợ hoặc cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm buôn bán người tại Campuchia, đề nghị liên hệ số điện thoại: + 855 – 974056789; tổng đài bảo hộ công dân: + 84 – 981848484; tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em: 111 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc đường dây nóng 18001336 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai.

Hơn nữa, các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người lao động, đặc biệt là các em học sinh về các hình thức, thủ đoạn và hậu quả của việc đi lao động trái phép. Đặc biệt, khuyến cáo người dân không tìm việc làm và không đi làm việc theo những hình thức quảng cáo hấp dẫn “Việc nhẹ, lương cao” của các tổ chức, cá nhân đến địa phương tuyển lao động hoặc lừa đảo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội. Ngoài ra, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và người lao động về các quy định của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên và tìm hiểu kỹ về công việc trước khi đi làm tránh bị lừa đảo, bóc lột sức lao động.

Trong công tác kiểm tra, các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vào địa phương tuyên truyền tuyển dụng lao động hoặc đăng tải thông tin quảng bá, tìm kiếm, lôi kéo, môi giới lao động, việc làm và xuất khẩu lao động trái quy định của pháp luật, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tuyển dụng lao động, đặc biệt là các hành vi dụ dỗ, lừa gạt lao động là học sinh, trẻ em; đồng thời thực hiện các biện pháp can thiệp để trẻ em trở lại trường học (nếu có)./.

Đại diện Tây Bắc

...