Nâng cao hiệu quả việc phổ biến pháp luật hải quan

Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, DN trong lĩnh vực hải quan vừa được Tổng cục Hải quan ban hành, nhằm giúp cá nhân, tổ chức liên quan kịp thời nắm bắt các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật thuế, pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao tính tự giác tuân thủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
Ảnh minh họa - TL

Cụ thể, quy chế có mục đích cung cấp đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật đến người khai hải quan, người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải, cán bộ công chức, viên chức hải quan để nắm bắt để thực thi có hiệu quả. Qua đó, gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về hải quan. 

Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, DN, Tổng cục Hải quan đặt ra yêu cầu công tác này phải được các đơn vị trong toàn ngành thực hiện chủ động, thường xuyên hoặc theo kế hoạch, có quy mô và hệ thống, thống nhất từ cấp tổng cục đến cấp cục, các chi cục và tương đương. Ngoài ra, phải đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hóa, cung cấp đầy đủ các quy định pháp luật về hải quan, thuế và pháp luật có liên quan cho cán bộ công chức hải quan, người khai hải quan, DN thực hiện, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền phải đầy đủ, đồng bộ tại các cấp hải quan, tạo thuận lợi cho công tác tuyên truyền.

Đồng thời, cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền phải nắm vững pháp luật về hải quan, pháp luật thuế, quy trình thủ tục hải quan, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh và các quy định khác có liên quan; có kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình và có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao. Trong đó, khi tiếp xúc với người khai hải quan, DN, cán bộ hải quan phải mặc trang chế phục theo đúng quy định, có thái độ lịch sự, tôn trọng và sẵn sàng hỗ trợ người khai hải quan, DN. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan trên website của cục hải quan tỉnh, TP và niêm yết tại địa điểm làm thủ tục hải quan.

Theo quy chế, toàn ngành hải quan thực hiện tuyên truyền bằng 11 hình thức gồm văn bản; trực tiếp tại cơ quan hải quan; qua điện thoại; tại trụ sở người khai hải quan, DN; thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham vấn; hội nghị đối thoại; trên trang thông tin điện tử của cơ quan hải quan; qua báo chí; phát hành tờ rơi, ấn phẩm; điều tra, khảo sát nhu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, DN và một số hình thức khác.

Đối với việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, để đảm bảo nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, Tổng cục Hải quan yêu cầu, ngay từ khi văn bản được dự thảo lấy ý kiến cho đến khi ban hành phải được tuyên truyền, đồng thời tạo thuận lợi cho cán bộ hải quan toàn ngành, người khai hải quan thuận tiện trong việc tiếp cận nội dung văn bản, dự thảo bổ sung quy định trách nhiệm của đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, đối với dự thảo văn bản đang trong quá trình soạn thảo, gửi lấy ý kiến, các đơn vị thực hiện biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung mới của dự thảo văn bản, viết bài phân tích, nghiên cứu chuyên sâu đăng trên Tạp chí Hải quan điện tử, website của Tổng cục Hải quan, các cơ quan thông tấn báo chí. Đối với văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, cơ quan hải quan soạn thảo và đăng tải đề cương giới thiệu nội dung mới; thực hiện bài giảng giới thiệu nội dung mới của văn bản trên website của Tổng cục Hải quan, Tạp chí Hải quan điện tử.

Song song với đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn theo hình thức trực tuyến trong trường hợp không thể tổ chức trực tiếp; thực hiện bài giảng trực tuyến và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức trực tuyến. Ngoài ra, phát trực tuyến nội dung, chương trình hội nghị đối thoại DN trên trang thông tin điện tử của cơ quan hải quan hoặc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài truyền hình, cổng thông tin điện tử tại địa phương để phát trực tiếp hội nghị trên kênh thông tin đại chúng tại địa phương. Đặc biệt, các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong thời gian triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật Hải quan.

Tổng cục thuế - BTC

...