Quân khu 4: Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Ngày 13/3/2023 tại Bệnh viện Quân y 4, Đảng ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW).

Toàn cảnh Lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương do Đảng ủy Cục Hậu cần tổ chức

Đồng chí Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục dự và chỉ đạo. Tham gia học tập có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục, Thủ trưởng các Phòng, Ban; sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp khối Cơ quan; lãnh đạo, chỉ huy các Khoa, Ban; các đơn vị trực thuộc; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Chính trị; Trợ lý Tuyên huấn, Trợ lý Tổ chức…

Đại tá Vương Kim Hải - Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Cục Hậu cần phát biểu giao nhiệm vụ tại lớp học tập nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Cục và các đồng chí Báo cáo viên giới thiệu 6 Nghị quyết chuyên đề về: Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới. Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

Các đại biểu tham gia học tập - nghiên cứu nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đây là các Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, vừa có tính chiến lược cơ bản, lâu dài, vừa mang tính cấp thiết, nội dung thiết thực; có tầm ảnh hưởng to lớn đối với toàn bộ mọi mặt hoạt động công tác của quân đội, đặt nền móng cho sự phát triển của Quân đội trong thời gian tới. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; tạo khí thế, động lực mới cho việc xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Kết thúc lớp học Ban tổ chức sẽ cho các học viên viết thu hoạch đánh giá kết quả.

Đại tá Nguyễn Sỹ Đạm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần, giáo viên lên lớp tại hội nghị học tập nghị quyết

Sau lớp học này, Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần yêu cầu cấp uỷ, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của QUTW đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị.

Đội ngũ cán bộ tham gia học tập nghị quyết Quân ủy Trung ương

Tường Hiếu 

...