Quảng Nam: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới, nhiều hộ dân thoát nghèo

Trong 10 năm qua, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, hơn 100.000 hộ thoát nghèo.

Ngày 2/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị 40 được xem là “kim chỉ nam” của hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua.

135.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo nhờ nguồn tín dụng chính sách xã hội

Hội thảo nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn tổng kết Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), nhất là đề xuất các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới, từ đó, tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận về thực trạng hoạt động của tín dụng chính sách xã hội sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (Kết luận số 06-KL/TW); phân tích kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của thành tựu và hạn chế. Các đại biểu tham gia Hội thảo cùng phân tích bài học kinh nghiệm, đánh giá về tình hình trong nước, quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới.

Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn đạt 7.676 tỷ đồng (tăng 4.454 tỷ đồng so với năm 2014). Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 5.769 tỷ đồng (tăng 2.761 tỷ đồng so với năm 2014). Nguồn vốn huy động từ thị trường đạt 1.136 tỷ đồng (tăng 996,7 tỷ đồng so với năm 2014). Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 771,4 tỷ đồng (tăng 696,6 tỷ đồng so với năm 2014). Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác tăng 562,1 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác tăng 134,5 tỷ đồng.

Ông Lê Hùng Lam, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam cho biết, đến ngày 30/6, tổng doanh số cho vay ưu đãi qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40 đạt 15.362 tỷ đồng với gần 410.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách được vay vốn. Đáng kể, có 135.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, hỗ trợ tạo việc làm cho gần 68.000 lao động; 30.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 107.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn… Qua đó, hộ nghèo toàn tỉnh giảm dần qua các năm và đến năm 2023, hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 5,57%.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống. Thông qua hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, đặc biệt ở những vùng nông thôn; là một trong những đòn bẩy kinh tế kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Các chuyên gia, nhà quản lý cũng thảo luận về: huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn; đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội; vai trò, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; bối cảnh tác động và những vấn đề đặt ra đối với tín dụng chính sách xã hội; định hướng và giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tấn Lợi

...
  • Tags: