Quảng Nam: Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng lực lượng Công an tỉnh kiểm soát tải trọng nhiều tuyến quốc lộ

Lực lượng kiểm tra sẽ thực hiện trong 10 ngày mỗi tháng và chia 3 ca kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa cao, trong đó tập trung các tuyến trọng điểm như Quốc lộ: 14D, 14B, 14E…

Tăng cường kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo an toàn giao thông

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Văn Anh Tuấn đã cùng ký kết kế hoạch với Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện kế hoạch liên ngành về kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, triển khai thực hiện kế hoạch hành động Năm an toàn giao thông 2024 số 882/KH-UBND ngày 1/2/2024 và chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14D tại Công văn 2620/UBND-KTN ngày 15/4/2024. Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch phối hợp liên ngành về kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật của lái xe, chủ xe, người xếp hàng hóa lên phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ôtô.

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận tải đường bộ. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ, công chức tham gia kiểm soát tải trọng xe phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình, chế độ công tác của từng đơn vị và nhiệm vụ được phân công; việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải nghiêm minh, không gây cản trở, ùn tắc giao thông, không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải đường bộ.

Đội liên ngành xe thực hiện kiểm tra việc chấp hành về tải trọng thiết kế; việc chấp hành về trọng tải, khổ giới hạn cầu đường bộ; về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng về kích thước thành, thùng xe; kiểm tra việc chấp hành các quy đinh khác về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng Công an kiểm tra tải trọng xe qua địa bàn.

Ghi hình lái xe vi phạm, trốn tránh việc kiểm tra

Lực lượng kiểm tra sẽ thực hiện trong 10 ngày mỗi tháng và chia 3 ca kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện vận tải hàng hóa cao, trong đó tập trung các tuyến trọng điểm như Quốc lộ: 14D, 14B, 14E…

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng tham gia phối hợp khi được phân công; thực hiện hiệu lệnh dừng phương tiện và yêu cầu chủ phương tiện, người điều khiển xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra về phương tiện, hàng hoát, người điều khiển và phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông hướng dẫn phương tiện vào cân kiểm tra tải trọng, đo kích thước thành, thùng xe.

Bố trí lực lượng tham gia điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khi ra vào khu vực kiểm tra. Chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố cử lực lượng tham gia phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện, giúp đỡ lực lương chức năng hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn quản lý; đồng thời cử lực lượng cảnh sát giao thông tham gia việc kiểm soát tải trọng xe khi cần thiết. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì xây dựng lịch kiểm soát tải trọng xe từng tháng; tổ chức giám sát hoạt động kiểm soát tải trọng xe theo quy định; bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ.

Trực tiếp vận hành cân tải trọng để xác định các trường hợp vi phạm chở quá tải trọng; phối hợp sử dụng thước đo để xác định vi phạm kích thước thành, thùng xe, xác định các hành vi vi phạm liên quan. Sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình các trường hợp phương tiện có dấu hiệu vi phạm nhưng lái xe trốn tránh, không chấp hành việc kiểm tra.

Lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng hình thức phạt bổ sung theo quy định; niêm phong và lập biểu mẫu xử lý vi phạm. Tham gia điều tiết đảm bảo an toàn giao thông khi phương tiện ra vào khu vực kiểm tra.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh duy trì công tác tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 14D nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Thanh tra Giao thông trong việc dừng phương tiện để kiểm soát tải trọng xe.

Sở Giao thông vận tải nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, bổ sung biển chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm, đường hỏng trên tuyến Quốc lộ 14D; khẩn trương tổ chức sửa chữa các hư hỏng bằng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì, sửa chữa thường xuyên đã được bố trí.

Tích cực phối hợp, làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam để tiếp tục bổ sung, bố trí kinh phí nhằm khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 14D; đồng thời, chủ động làm việc với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông vận tải để sớm triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14D theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tấn Lợi

  • Tags: