Tạp chí Việt Nam hội nhập chính thức được cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) cho tất cả các ấn phẩm

Ngày 14/08/2023, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN - International Standard Serial Number) tiếp theo cho 2 ấn phẩm Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập và Chuyên trang Pháp luật Quản lý thuộc Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập. Như vậy cho đến nay, Tạp chí Việt Nam hội nhập là một trong những Tạp chí khoa học Việt Nam được cấp Mã số chuẩn quốc tế đầy đủ cho các ấn phẩm của mình.

Đây là một nỗ lực và cố gắng rất lớn của Ban biên tập trong hành trình phát triển và xây dựng một cơ quan báo chí khoa học Việt Nam gắn với đổi mới và hội nhập.

Mã số chuẩn quốc tế ISSN là một dãy số độc nhất gồm tám chữ số, được dùng để nhận dạng một xuất bản phẩm nhiều kỳ dạng giấy in hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo... nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin giữa các hệ thống máy tính của nhiều đối tượng sử dụng, cung cấp, xuất bản, trao đổi thông tin giữa những tổ chức khác nhau vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Tổ chức quốc tế quản lý mã số ISSN là Trung tâm ISSN quốc tế. Đây là một tổ chức liên chính phủ được thành lập trong khuôn khổ chương trình UNESCO/UNISIST có trách nhiệm điều phối mạng lưới các trung tâm ISSN quốc gia và vùng, đồng thời điều phối hệ thống dữ liệu XBPNK quốc tế, tên tiếng Anh viết tắt là ISDS. Các Trung tâm ISSN quốc gia chịu trách nhiệm đăng ký các mã số ISSN cho các XBPNK trong nước mình. Một số trung tâm quốc gia có thể quyết định cùng thành lập một trung tâm ISSN vùng theo tiêu chí kinh tế, địa lý hoặc ngôn ngữ.v.v…

Từ ngày 11/03/2005, Việt Nam chính thức được UNESCO chấp nhận là quốc gia thành viên của mạng lưới ISSN quốc tế. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được chỉ định là Trung tâm ISSN quốc gia của Việt Nam.

Mã số chuẩn quốc tế ISSN chính là “Thẻ căn cước” của xuất bản phẩm trên mạng thông tin toàn cầu. Đó là yêu cầu bắt buộc để xuất bản phẩm có thể gia nhập hệ thống dữ liệu xuất bản phẩm nhiều kỳ quốc tế. Nhờ đó, xuất bản phẩm mới có cơ hội mở rộng sự quảng bá, giao lưu thông tin, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu và các tác giả của nó ra thế giới.

Sau một thời gian gửi hồ sơ thẩm định, Tạp chí Việt Nam hội nhập đã được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN 2525-250X cho tạp chí in từ năm 2017. Và mới đây Ban biên tập đã đề nghị Cục Thông tin khoa học công nghệ quốc gia tiếp tục cập nhật thông tin tăng kỳ cho xuất bản phẩm bản giấy và cập nhật thông tin trên cơ sở ISSN quốc tế theo quy định và đăng ký mã số chuẩn quốc tế ISSN cho xuất bản phẩm điện tử bao gồm: Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập và Chuyên trang Pháp luật quản lý thuộc Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập.

Với việc hoàn thiện việc cấp Mã số chuẩn quốc tế vào thời điểm này đã và đang thể hiện hướng đi của Tạp chí Việt Nam hội nhập nhằm hướng đến một tạp chí khoa học kết nối và thu nhận được nhiều sự hợp tác về trí tuệ, chất xám từ các nghiên cứu, thực tiễn trong thời kỳ hội nhập. Để tiếp sau đó là việc tạp chí Việt Nam hội nhập có tên trong danh sách các ngành khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét trong những năm tới. Cũng như chính tại thời điểm này, tạp chí đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan tạp chí khoa học.

Tạp chí xin thông báo đến quí độc giả, các nhà khoa học trong và ngoài nước thông tin trên. Các nhà khoa học, cộng tác viên và bạn đọc có thể tra cứu mã số ISSN đã cấp trên hệ thống ISSN quốc tế tại địa chỉ: https://portal.issn.org.

Cũng từ ngày hôm nay 15/8/2023 trên măng sét giao diện của tất cả các ấn phẩm in và điện tử của tạp chí Việt Nam hội nhập chính thức được đưa vào vị trí nhận diện của một tạp chí khoa học.

Mạnh Hiếu
  • Tags: