Tạp chí Việt Nam hội nhập đoạt giải chính thức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vừa qua, với chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hội nhập quốc tế trên cả tạp chí in và tạp chí điện tử - tạp chí Việt Nam Hội nhập đã đăng tải nhiều bài viết nghiên cứu tâm huyết.

Từ các bài viết này, Ban biên tập đã lựa chọn một số bài viết có chất lượng để tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đó có cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 do Quận ủy quận Hai Bà Trưng – Thành ủy Hà Nội tổ chức. Chiều ngày 21/6/2023 cuộc thi đã kết thúc với Lễ trao giải được tổ chức trang trọng. Ban Tổ chức đã xét chọn và quyết định trao giải cho 24 tác giả có bài viết chính luận xuất sắc.

Ban Tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 – 2023 trao Bằng chứng nhận Giải thưởng chính thức của cuộc thi cho TS. Nguyễn Văn Thắng.

Tạp chí Việt Nam Hội nhập với bài viết: Học Bác Hồ để thực sự trở thành người lãnh đạo, người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân, là thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Tiến sỹ Nguyễn Văn Thắng – Nguyên Vụ trưởng Vụ các trường chính trị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đăng trên số tạp chí nghiên cứu khoa học số 298 ra ngày 20/5/2023. Một loạt các bài viết nghiên cứu tâm huyết của các nhà khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang được Ban biên tập lựa chọn tham gia các cuộc thi, diễn đàn nhằm lan tỏa rộng rãi và tăng cường hiệu quả về công tác thông tin tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hội nhập và phát triển dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

PV
  • Tags: