Thách thức trong thực hiện "3 tại chỗ"

Trước diễn biến phức tạp đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP.HCM cùng các tỉnh trọng điểm sản xuất phía Nam đã đồng loạt áp dụng mô hình “3 tại chỗ”, người lao động ăn, ngủ và làm việc ngay tại nhà máy. Thế nhưng, tại Bình Dương, cũng mới chỉ có hơn 100 doan

Trước diễn biến phức tạp đợt bùng phát dịch lần thứ 4, TP.HCM cùng các tỉnh trọng điểm sản xuất phía Nam đã đồng loạt áp dụng mô hình “3 tại chỗ”, người lao động ăn, ngủ và làm việc ngay tại nhà máy. Thế nhưng, tại Bình Dương, cũng mới chỉ có hơn 100 doanh nghiệp đăng ký… Còn tại TPHCM, sau 1 tuần triển khai, số doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động chỉ đạt 60%