Thanh Hoá: Cảnh báo hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Ngày 1/7/2024, UBND tỉnh Thanh Hoá có Công văn số 9324/UBND-KTTC về việc ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Ảnh minh họa - Internet

Để ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai quán triệt, thông tin tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định của pháp luật hiện hành về các hành vi bị cấm và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán được nêu tại Công văn số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các hành vi, quy định khác (nếu có), nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và phụ huynh về tuân thủ pháp luật, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp; tích cực tham gia tố giác tội phạm khi bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thông báo nội dung Công văn số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục 1 công văn này đến các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, Công an tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm và kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán của các cơ quan chức năng để người dân nâng cao nhận thức và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán sai mục đích, đối tượng, hoạt động mua, bán, sử dụng tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên thông báo cho khách hàng về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán, đặc biệt với đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên./.

Hải Nam

...
  • Tags: