Thanh Hóa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Sáng ngày 9/5, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Toàn cảnh Hội nghị 

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số tổ chức hội; cán bộ, đảng viên, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh…

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh.

Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy tới 38 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 646 điểm cầu cấp xã và tương đương; 44 điểm cầu thôn bản, tổ dân phố với tổng số 43.175 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả.

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cuốn sách được chia thành 3 phần, gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Phần thứ hai có tiêu đề “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba có tiêu đề “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Qua cuốn sách này, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả trong và ngoài nước với những thành tựu đạt được và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng những năm qua và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham dự hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức cần thiết và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong những năm qua, nhất là 10 năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai thực hiện hiệu quả.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố của cả nước sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, ban hành các quy chế, quy định làm việc, đưa 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, có khó khăn, vướng mắc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Tác phẩm “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự tổng kết thực tiễn phong phú, từ đó rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Đây chính là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vấn đề rất cốt lõi về xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất, góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 133 ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt”. Trong đó cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, về lý luận và thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm vào trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng tổ chức đoàn thể để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, các địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong tác phẩm, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, tiến hành công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ; không ngừng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với bối cảnh, yêu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lấy kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch hành động đúng đắn, nhận thức và hành động thống nhất. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương tự soi, tự sửa, mẫu mực về nhân cách, lối sống; đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân. Chú trọng xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, không lãng phí, không tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trọng liêm sỉ, trọng danh dự, tích cực lên án, phê phán và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần quan tâm làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cần nhận diện, chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức và có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực, hiệu quả ở các địa phương, đơn vị.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị của cả nước và tỉnh ta. Tổ chức thông tin, lý luận, giới thiệu sâu sắc nội dung tác phẩm trong các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và hướng dẫn triển khai đến các cơ sở. Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, các hội đặc thù ở tỉnh có những hình thức khuyến khích văn nghệ sĩ, trí thức đầu tư nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí, tuyên truyền về tác phẩm và những thành tựu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Hải Nam - Hoàng Trang
...