Tỉnh ủy Ninh Thuận: Tọa đàm, nâng cao công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức buổi tọa đàm vào ngày 21/6 về phản biện dự thảo Đề án và Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới. Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi tọa đàm.

Thông qua buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định sự cần thiết của công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn hiện nay; tham gia góp ý, phản biện một số vấn đề như: Đề án cần ban hành tiêu chí cụ thể trong công tác quản lý, đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đề xuất các giải pháp cụ thể về đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng; đưa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ tuyên truyền.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, chủ trì buổi tọa đàm - Ảnh: CTTĐT.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, đánh giá cao ý kiến tham gia phản biện sâu sắc, đầy tâm huyết và trách nhiệm của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận qua các thời kỳ, chuyên gia, Hội đồng tư vấn và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, hình thức văn bản. Ông nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, chọn lọc, tiếp thu những ý kiến phản biện để hoàn thiện đề án và trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới.

Có chính sách, chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên và kèm theo các dự toán thực hiện, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền kịp thời; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo tác viên. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

Võ Hà

...