Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập (2013-2023)

Vào tháng 4/2023, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý vừa tròn 10 năm hoạt động với tiêu chí: Từ nghiên cứu tới thực tiễn hội nhập của đất nước bằng chính sách, pháp luật và quản lý.

Trong 10 năm qua, Viện đã tăng cường công tác nghiên cứu với các đề tài gắn liền với chính sách, pháp luật và quản lý trong hội nhập và phát triển; đặc biệt tham gia vào các chương trình xây dựng pháp luật về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều đề tài nghiên cứu của Viện đã được đánh giá cao.

Trong công tác phổ biến kiến thức và truyền thông chính sách, Viện có thế mạnh với tạp chí Việt Nam hội nhập – Một cơ quan báo chí khoa học mạnh trong khối báo chí khoa học của Liên hiệp hội Việt Nam. Tạp chí Việt Nam hội nhập đã xuất bản được gần 300 số tạp chí in cùng với tạp chí điện tử và chuyên trang Pháp luật Quản lý (đây cũng là trang thông tin khoa học của Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý). Công tác truyền thông chính sách và thông tin khoa học trên tạp chí Việt Nam hội nhập đã được đánh giá cao.

Tạp chí Việt Nam hội nhập của Viện đã được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen trong nhiều năm và vừa qua đã đạt giải cao tại Hội báo toàn quốc 2023. Trong suốt 2 năm 2021 – 2022, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý là một trong các tổ chức Khoa học & Công nghệ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Viện trong công tác nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức. Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý có Chi bộ Đảng với 22 đảng viên là các nghiên cứu viên, các nhà báo truyền thông khoa học và chính sách. Chi bộ Viện 5 năm liền đạt danh hiệu vững mạnh tiêu biểu.

Có tổ chức Công đoàn với hơn 70 đoàn viên đã và đang là một trong các tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động quy củ và có hiệu quả.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý sẽ tổ chức tọa đàm, gặp gỡ để nhìn lại chặng đường 10 năm gắn nghiên cứu với hội nhập của đất nước với tiêu chí: Việt Nam hội nhập thành công với quốc tế trước hết phải bằng chính sách cải cách và đổi mới, pháp luật nghiêm minh và khoa học quản lý phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Nhân dịp này, Viện và tạp chí Việt Nam hội nhập ra mắt 2 ấn phẩm: Tạp chí Việt Nam hội nhập với chủ đề Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức và cuốn sách: Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý - Từ nghiên cứu tới thực tiễn hội nhập. (Sách do Nhà xuất bản Tri thức ấn hành).

Ngọc Anh

...
  • Tags: