Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có Chủ tịch mới

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 9/1.
Ông Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ảnh: Báo điện tử ĐCSVN

Ông Hiếu 54 tuổi, quê Ninh Bình, trình độ tiến sĩ luật. Ông từng làm Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp, Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội trước khi làm Thứ trưởng Tư pháp từ tháng 8/2014.

Hồi tháng 9/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học; đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Những vi phạm nêu trên đã được các tổ chức đảng cấp trên chỉ ra nhưng không kịp thời sửa chữa, để kéo dài nhiều năm, gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên.

Ngày 30/9/2022, Bộ Chính trị cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ngày 3/10/2022, Trung ương thống nhất để ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Từ 13/10/2022, tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được giao tạm thời phụ trách điều hành Viện. Viện còn có Phó chủ tịch khác là PGS Nguyễn Đức Minh.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tư vấn về chính sách phát triển lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

PV