Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Thứ 5, 09/07/2020 11:07 (GMT+7)

PLQL - Sáng nay (9/7), tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Hội thảo Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia:“Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” đã diễn ra dưới sự phối hợp chủ trì của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Toàn cảnh Hội thảo

Trong khuôn khổ kế hoạch triển khai thực hiện Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Mã số KX.01.41/16-20, thuộc Chương trình KH&CN“Nghiên cứu những vẫn đề trọng yếu về khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, Mã số KX.01/16-20, do GS.TS. Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, hiện là Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - làm Chủ nhiệm, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội, Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

GS.TS Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, Chủ nhiệm đề tài phát biểu đề dẫn

Hội thảo được tổ chức nhằm tập hợp và lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước; trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan này.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

PGS.TS Nguyễn Tất Viễn - nguyên Ủy viên thường trực Hội đồng cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch HĐQL Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Trưởng Khoa Luật Đại học Quốc tế Sài Gòn tham luận tại Hội thảo

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

PGS.TS Phạm Hữu Tiến - Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tham luận tại Hội thảo

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Nhà báo Đoàn Mạnh Phương - Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập tham dự phản biện tại Hội thảo

Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề:

-Cơ sở lý luận và thực tiễn của nội dung, phạm vi, phương thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

-Pháp luật và thực hiện pháp luật về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước.

-Nhận diện các vấn đề đặt ra trong thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước.

-Quan điểm, giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Các đại biểu tham dự Hội thảo 

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Các đồng chí lãnh đạo Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý và Tạp chí Việt Nam Hội nhập tham dự Hội thảo

Xuân Nam