TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh: Cần giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân

Thứ 2, 05/07/2021 07:07 (GMT+7)

Không đồng ý với các văn bản của UBND thị xã Quảng Yên ban hành về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của mình liên quan đến ngõ đi chung, bà Bùi Thị Kim Hoa tiếp tục có đơn khiếu nại gửi các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay sau 3 năm ròng rã ôm đơn chạy ngược chạy xuôi thưa kiện, việc bà Hoa khiếu nại liên quan đến ngõ đi chung vẫn mãi không xong, gây bức xúc trong dư luận.

 

Liên quan đến vụ việc này, ngày 17/06/2021 Chuyên trang pháp luật quản lý – Toà soạn Việt Nam hội nhập đã đăng bài viết “Quảng Ninh: Tranh chấp lối đi thể hiện rõ trên giấy CNQSDĐ, ba năm vẫn chưa giải quyết xong”. Bài viết phản ánh về việc trong Giấy chứng nhận QSDĐ, sơ đồ địa chính, giấy tờ liên quan của hộ gia đình nhà bà Bùi Thị Kim Hoa đều thể hiện lối đi chung. Nhưng cho đến nay, sau 3 năm ròng rã ôm đơn chạy ngược chạy xuôi thưa kiện, việc bà Hoa khiếu nại vẫn mãi không xong.

https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/local/resources/uploads/userfiles/images/image-20210704163301-1.jpeg

Trong Giấy chứng nhận QSDĐ của bà Nguyễn Thị Huệ đã thể hiện rõ lối đi chung giữa hai gia đình.

https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/local/resources/uploads/userfiles/images/image-20210704163301-2.jpeg

Theo tài liệu gia đình cung cấp, sơ đồ hiện trạng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Huệ năm 1999 đều thể hiện có lối đi chung.

Từ tư liệu do chủ đơn cung cấp, trong bài viết có nêu, ngày 19/08/2020, UBND Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1974/UBND-TNMT do ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên ký, trả lời đơn thư của bà Hoa rằng, qua nội dung đơn thư và các hồ sơ về nguồn gốc đất đi kèm của hai gia đình cung cấp đã được lưu giữ tại cơ quan Nhà nước cho thấy: Từ năm 1959, năm 1963, năm 1999 đối với thửa đất số 27/1, tờ bản đồ số 14 (Bản đồ năm 1996), diện tích 30,34m2 đứng tên bà Bùi Thị Kim Hoa. Và thửa đất số 27, tờ bản đồ số 14 (bản đồ năm 1996), diện tích 66,66m2 đứng tên bà Nguyễn Thị Huệ tương ứng số đất số 80, tờ bản đồ số 08, diện tích 97m2 (bản đồ năm 1960) thì không thể hiện có ngõ đi. Không đồng ý với câu trả lời trên, bà Hoa lại tiếp tục làm đơn gửi đến UBND thị xã Quảng Yên đề nghị tiếp tục giải quyết quyền lợi của bà theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp đó, ngày 26/03/2021, UBND thị xã Quảng Yên có văn bản số 689/UBND-TNMT do ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên ký trả lời kiến nghị của bà Bùi Thị Kim Hoa, khẳng định: UBND thị xã vẫn giữ quan điểm về việc trả lời cho bà Bùi Thị Kim Hoa tại văn bản số 197/UBND-TNMT.

Bà Bùi Thị Kim Hoa trao đổi với phóng viên.

Tuy nhiên, theo bà Hoa thì trong giấy chứng nhận QSDĐ của bà Nguyễn Thị Huệ và biên bản về việc kiểm tra thực địa đất ở xin cấp chứng nhận QSDĐ thực hiện năm 1999 có đầy đủ chữ ký của cán bộ địa phương, đều thể hiện rõ lối đi chung. Thế nhưng không hiểu vì sao văn bản số 1974/UBND và văn bản số 689/UBND-TNMT của UBND thị xã Quảng Yên trả lời bà Hoa, lại đều khẳng định là không thể hiện có ngõ đi.

Vì vậy, bà Bùi Thị Kim Hoa đã làm đơn khiếu nại hai văn bản trên. Trong đơn khiếu nại, bà Hoa đề nghị: Một là, huỷ bỏ hai văn bản số 1974/UBND - TNMT ngày 19/08/2020 và văn bản số 689/UBND-TNMT ngày 26/03/2021 do UBND thị xã Quảng Yên ban hành; Hai là, đề nghị ông Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên ra quyết định cho bà có hay không lối đi theo giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình bà.

Ngày 21/06/2021, UBND thị xã Quảng Yên đã ra quyết định số 1684/QĐ-CTUBND do ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên ký về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hoa (thường trú tại số nhà 146+148, Trần Khánh Dư, khu 7, phường Quảng Yên); nội dung quyết định trả lời bà Hoa rằng: Không chấp nhận nội dung  khiếu nại của bà Bùi Thị Kim Hoa, UBND thị xã Quảng Yên giữ nguyên quan điểm tại văn bản số 1974/UBND - TNMT ngày 19/08/2020, Văn bản số 689/UBND-TNMT ngày 26/03/2021, trả lời đối với thửa đất số 27/1, tờ bản đồ số 14 không có ngõ đi,…

https://phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn/local/resources/uploads/userfiles/images/image-20210704163301-4.jpeg

Bà Hoa cho rằng, quyết định số 1684/QĐ-CTUBND của UBND thị xã Quảng Yên do ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên ký là không đảm bảo tính khách quan, né tránh trách nhiệm, không đúng quy định tại Điều 18 Luật Khiếu nại.

Không đồng ý với nội dung trong quyết định số 1684/QĐ-CTUBND, cũng như các văn bản số 1974/UBND - TNMT, Văn bản số 689/UBND-TNMT của UBND thị xã Quảng Yên, vì cho rằng UBND thị xã Quảng Yên (thông qua các văn bản đã ban hành) đã không giải quyết và không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, bà Hoa tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Quảng Ninh.

Việc bà Bùi Thị Kim Hoa tiếp tục làm đơn khiếu nại về việc liên quan đến ngõ đi chung (sau nhiều lần làm đơn) và việc UBND thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa giải quyết dứt điểm được vụ việc này, đã gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Tạp chí Việt Nam hội nhập đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sớm vào cuộc xem xét và có biện pháp xử lý dứt điểm đối với vụ việc của gia đình bà Hoa, tránh để tình trạng người dân gửi đơn khiếu nại vượt cấp và kéo dài, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nói chung.  

Cơ quan báo chí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có câu trả lời từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh

Theo Điều 18, Luật khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền:

1. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.

2. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Vũ Đạt