Chuyên mục Phổ biến kiến thức Pháp luật trên Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập

Từ tháng 9/2022, chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật sẽ được triển khai thực hiện trên tạp chí Việt Nam Hội nhập điện tử, chuyên trang điện tử Pháp luật Quản lý.

Thực hiện vai trò của cơ quan báo chí khoa học ứng dụng gắn nghiên cứu với thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật và quản lý trong phát triển và hội nhập của đất nước; căn cứ vào tôn chỉ mục đích và chủ trương của Cấp Ủy, lãnh đạo cơ quan chủ quản là Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý - Từ tháng 9/2022, chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật sẽ được triển khai thực hiện trên tạp chí Việt Nam Hội nhập điện tử, chuyên trang điện tử Pháp luật Quản lý với tiêu chí: Phổ biến kiến thức pháp luật chính sách tới người dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội bằng hình thức dễ hiểu và hiệu quả nhất về nội dung của các Luật trong hệ thống các quy định của pháp luật chính sách nhằm hướng tới mục tiêu: Mọi công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Ngoài hình thức truyền tải về nội dung qua các nhà nghiên cứu pháp luật và chính sách một cách dễ hiểu nhất, chuyên mục còn giới thiệu kỹ những điểm cơ bản của từng điều luật , các văn bản hướng dẫn thực hiện và các cuốn sách , tài liệu tham khảo để mọi công dân có thể tiếp cận một cách nhanh nhất tới các nội dung, quy định của từng điều Luật. Ngoài ra qua nội dung của từng điều Luật soi chiếu, phân tích và giải đáp những vấn đề có liên quan tới thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật hiện nay.

Thực hiện chuyên mục Phổ biến kiến thức pháp luật là một sự cố gắng lớn của BBT nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của một tạp chí khoa học ứng dụng trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay nhất là trên lĩnh vực mang tính lan tỏa và có tác động trực tiếp đến đời sống như chính sách, pháp luật và khoa học quản lý.

BBT đã mời PGS,TS. Nguyễn Tất Viễn - Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương, Thành viên Tổ biên tập nội dung Đề án do Chủ tịch nước chủ trì: Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Chủ tịch HĐQL& HĐKH Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý làm Cố vấn nội dung cùng một số nhà khoa học , nhà quản lý uy tín khác cho Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật.

BBT

...
  • Tags: