Khắc phục hạn chế của thị trường quyền sử dụng đất

Thị trường quyền sử dụng đất có rất nhiều điểm hạn chế khi vận hành trong hành lang chính sách đã không còn phù hợp với thực tế. Thất bại trong cơ cấu điều tiết cung-cầu và giá, thị trường quyền sử dụng đất chứa đựng nhiều vấn đề phải tiếp cận như: thất t

Thị trường quyền sử dụng đất có rất nhiều điểm hạn chế khi vận hành trong hành lang chính sách đã không còn phù hợp với thực tế. Thất bại trong cơ cấu điều tiết cung-cầu và giá, thị trường quyền sử dụng đất chứa đựng nhiều vấn đề phải tiếp cận như: thất thu ngân sách, không tạo ra động lựa tăng trưởng, quyền lợi của người dân thuộc diện bị thu hồi đất bị ảnh hưởng,...tạo cơ hội cho đầu cơ và tham nhũng chính sách...