Phổ biến kiến thức pháp luật: Ô nhiễm môi trường từ chất thải làng nghề

Không thể phủ nhận những lợi ích kinh tế mà các làng nghề đã và đang đem lại, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển một số làng nghề đã bộc lộ những tồn tại, đặc biệt là hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.

Vậy, vấn đề Bảo vệ môi trường làng nghề được pháp luật quy định như thế nào? Việc thu gom rác và xử lý chất thải là trách nhiệm của ai? Chúng ta cùng tìm hiểu trong Chuyên mục Phổ biến Kiến thức Pháp luật tuần này.

Như Thiệp 

...
  • Tags: