Sẽ xem xét cấp mã thẻ định danh cho shipper xe 2 bánh của sàn TMĐT

Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động của shipper giao hàng bao gồm: xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và “xe ôm” kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper). Tuy nhiên, để đảm bảo lưu thông cung ứng hàng hoá tiêu dùng cho người dân

Hà Nội đã yêu cầu dừng hoạt động của shipper giao hàng bao gồm: xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và “xe ôm” kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper). Tuy nhiên, để đảm bảo lưu thông cung ứng hàng hoá tiêu dùng cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, Sở GTVT Hà Nội đang có những phương án xem xét cho lực lượng này được hoạt động trở lại.