Phổ biến kiến thức pháp luật: Ô nhiễm môi trường từ khai thác khoáng sản

Việc kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản được quy định trong nhiều văn bản pháp luật như: Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH/2018 Luật khoáng sản, Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản … Chuyên mục Phổ biến kiến thức pháp luật ngày hôm nay sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về một số nội dung này.

Việt Nam có hơn 5.000 điểm mỏ với khoảng 60 loại khoáng sản khác nhau và có hơn 1.000 doanh nghiệp khai khoáng. Hiện ngành khai thác khoáng sản đang góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang tác động xấu đến môi trường xung quanh như: tác động đến cảnh quan và hình thái môi trường, tích tụ và phát tán chất thải, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nước, ô nhiễm môi trường… 

Khai thác khoáng sản mang lại những nguồn lợi lớn cho địa phương có mỏ, cho doanh nghiệp thực hiện khai thác nhưng lại có những tác động rất lớn tới môi trường, có thể phá vỡ cấu trúc địa chất và cảnh quan. Làm sao để hài hòa giữa lợi ích kinh tế và gìn giữ môi trường, đảm bảo cuộc sống của người dân. Cụ thể các quy định của nhà nước về kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản được quy định như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó GS, TS Lưu Đức Hải - Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Như Thiệp 

...
  • Tags: